กระทู้ : เสนอเลื่อนเลือกตั้ง!!! "ดร.อาทิตย์" เสนอไม่ควรมีเลือกตั้ง ก่อนพระราชพิธีมหามงคล
URL: https://board.postjung.com/1119266.html