กระทู้ : สาระ กับคำว่า กาลกินี (เก่าเล่าใหม่)
URL: https://board.postjung.com/1114925.html