กระทู้ : “สร้างวัดแค่พระพออยู่” แล้วหันมา “สร้างโรงพยาบาล” ไม่ดีกว่าหรือ? ลองคิดดูเถิด…
URL: https://board.postjung.com/1114014.html