กระทู้ : 20 คำถามที่โง่ที่สุดที่เคยถูกถามใน Yahoo answer vol.2
URL: https://board.postjung.com/1113803.html