กระทู้ : "เศร้า !! พบซากช้างป่ากุยบุรีมี นอนตายกลางไร่สับปะรดที่สามร้อยยอด"
URL: https://board.postjung.com/1112994.html