กระทู้ : อย.เอาจริง! ขายน้ำแข็งไม่สะอาด เจอคุก 2 ปี ปรับสูงสุด 20,000 บาท!
URL: https://board.postjung.com/1110828.html