กระทู้ : นี่หนูตอบผิด หรือคุณครูงง? เมื่อโจทย์คณิตศาสตร์เป็นวาระแห่งโซเชียล
URL: https://board.postjung.com/1098795.html