กระทู้ : ก็คนไม่จำเป็น! เมื่อ AI ควบคุมอุณหภูมิ Data Center ได้โดยตรง
URL: https://board.postjung.com/1093929.html