กระทู้ : เปิดโครงการและพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในปฏิญญา“เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ”
URL: https://board.postjung.com/1090546.html