กระทู้ : 44 องศา!ชาวปากีสถานร้อนตายแล้ว 65 คนในสามวัน
URL: https://board.postjung.com/1081610.html