กระทู้ : สาวจอดรถข้ามคืนป้ายระบุ 200 บาท พอจ่ายจริงโดนเรียกเก็บ 500 บาท
URL: https://board.postjung.com/1078394.html