กระทู้ : ประวัติปืน:DESERT EAGLE MARK XIX
URL: https://board.postjung.com/1073625.html