กระทู้ : ถิรไทย ร่วมกับ กฟภ. ทดสอบ สวิทช์เกียร์ 115kV GIS
URL: https://board.postjung.com/1070138.html