กระทู้ : ดร.สมคิดบิดเบือนเรื่องเศรษฐกิจหรือไม่ โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
URL: https://board.postjung.com/1061073.html