กระทู้ : AIS เปิดให้ลงทะเบียนซิมใหม่ ด้วยวิธี “อัตลักษณ์” หรือ “2 แชะอัตลักษณ์”
URL: https://board.postjung.com/1060082.html