กระทู้ : ทีวีที่บ้านเราสัญญาณขาดๆหายๆตลอดเลย เป็นที่ทีวี หรือที่ กล่องคะ?
URL: https://board.postjung.com/1059598.html