กระทู้ : Updateข่าวยาFlakkaระบาดไปกว่า(ครึ่งโลก)มาทางเอเชียแล้ว
URL: https://board.postjung.com/1050224.html