กระทู้ : แก้ทุจริต ประหยัดงบ: ห้าม ขรก.เป็นกรรมการ รสก.
URL: https://board.postjung.com/1011060.html