กระทู้ : อุทาหรณ์พ่อแม่ !! อย่าให้เด็กอยู่ใกล้ตีนวัว อันตรายถึงกับปลิว
URL: https://board.postjung.com/1005540.html