Pic Post : จงมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่แกร่งแย่งชิงดีชิงเด่น แต่จงเป็นมิตรที่ดีที่คอยเตือนไม่ให้ถลำลึกสู่ความชั่วร้าย"โอม มยุรา การันเต สวาหา" 61
URL: https://picpost.postjung.com/351794.html